identity card

Chryso Nordic AB

Grunnet 2008 

To kontorer i Norden Sverige og Norge

Innovation is our chemistry

CHRYSO designer, produserer, markedsfører og leverer tilsetninger og tilsetningsstoffer til betongindustrien. Innovasjon, kundeservice, ekspertise og teknisk fagkunnskap er hjørnesteinene i konsernet vårt. Chryso Nordic har 40 års erfaring med prefab, fabrikkbetong og mobile anlegg, og vi er alltid tilgjengelige for å gi kundene våre råd, veiledning og teknisk assistanse.

 

Selskapet ble i begynnelsen av 2008 grunnlagt av Anders Svensson under navnet Betongkemi Nordic AB, som forhandler for det franske selskapet CHRYSO. 31. juli 2015 kjøpte CHRYSO-konsernet opp Betongkemi Nordic AB. Fusjonen av de to selskapene – og kombinasjonen av Betongkemis lokale ekspertise og CHRYSOs innovative tekniske og internasjonale nettverk – resulterte i CHRYSO Nordic AB.

 

CHRYSO-konsernet har eksistert i over 70 år, er representert i over 70 land og har i dag over 1 000 ansatte. Produksjon av egne tilsetninger og tilsetningsstoffer fra CHRYSO-konsernets forsknings- og utviklingsavdeling samt betongtekniske laboratorium foregår i Sermaises, noen mil utenfor Paris. Våre forsknings- og utviklingsspesialister har betydelig innsikt i psykokjemisk interaksjon. Vi har en helt integrert forsknings- og utviklingsavdeling: fra design i egne laboratorier til industriell produksjon i full skala. Dette gjør at vi kan tilby skreddersydde løsninger til enkeltkunder og -prosjekter.

Hos CHRYSO Nordic vil vi tilby kundene produkter som tar hensyn til både miljø og helse. Vi er derfor medlem av blant annet FTI og SACA. I tillegg er flere av produktene våre registrert i BASTA. CHRYSO-konsernet jobber hele tiden med å utvikle mer miljø- og brukervennlige produkter. De fleste er vegetabilsk-baserte eller helt vegetabilske.

Du er velkommen til å bli kjent med oss og prøve produktene våre. Vi ser frem til å hjelpe deg med å finne frem til den beste løsningen for deg og betongen din.