Selvkomprimerende betong uten naturgrus

2017/10/30

I flere år har betongbransjen strevd med hvordan man skal håndtere knust fjell som på sikt må erstatte naturgrus som tilslag.

 

Mange betongprodusenter går over fra betong som må vibreres til selvkomprimerende betong (SKB-betong). Ikke minst er dette et viktig arbeidsmiljøspørsmål, siden man slipper både støy og vibrasjoner. Raskere og smidigere støpeprosess er en annen fordel.

 

Utfordring for hele bransjen

SKB-betong krever imidlertid komponenter av høy kvalitet. Tradisjonelt har man brukt naturgrus, som har en rund form, men dette er nå i ferd med å bli mangelvare for svenske betongprodusenter. For å redusere bruken ble det for noen år siden innført en skatt på naturgrus på 15 kroner per tonn i Sverige. Mange velger imidlertid heller å betale skatten enn å gå over til knust fjell som tilslag, så lenge denne muligheten finnes. Knust fjell er mer flisete i formen enn naturgrus, noe som gjør at den ikke ruller like godt i betongen, og en omstilling er en omfattende prosess.

 

– Dette krever et stort apparat og er en utfordring for hele bransjen. Også tilslagleverandørene må kunne integreres på en god måte. Det er en tøff, men svært spennende utfordring, og det skal bli interessant å se hvordan bransjen forholder seg til dette i fortsettelsen, sier Anders Svensson, som er adm.dir. for Chryso Nordic AB og har lang og omfattende erfaring fra betongbransjen.

 

Tilsetningsstoffer gir bedre flyt

Chryso har utviklet tilsetningsstoffer som gir tillsalget god flyt til tross for manglende rund form.

 

– Det er ikke mulig å produsere den betongen som etterspørres i dag uten effektive tilsetningsstoffer. Det vil bli stilt stadig høyere krav til oss produsenter av tilsetningsstoffer for å sikre tilgang til funksjonelle og stabile produkter som takler fremtidens utfordringer, uten naturgrus. Vi føler oss imidlertid trygge på situasjonen, siden vi har en sterk forsknings- og utviklingsorganisasjon som fremstiller nye produkter tilpasset markedet vårt i Norden, kommenterer Anders Svensson.