2017 – Ett expansivt år

2018/01/10

2017 har varit ett år då Chryso Nordic har vuxit på flera sätt. Den höga byggtakten av såväl bostäder som infrastruktur har gett betongbranschen en tillväxt på 10-15 procent totalt och bidragit till att vi ökat vår omsättning med 8-10 procent.

Verksamheten i Norge har också haft ett fint år med ökad tillväxt och flera spännande projekt som drar igång i början av 2018. 2017 tog vi även klivet in i Danmark, en marknad vi kommer att utveckla mer framöver.

Ny säljare breddar kompetensen
Årets produktnyheter bestod bland annat av superplasticerare anpassade för nordiska förhållanden och snabbare härdning av såväl prefab som fabriksbetong.

Under året rekryterade vi en ny säljare, Per Malmback. Han har lång erfarenhet av branschen och ett gediget nätverk och startade hos oss i 1 januari 2018.

Att kommunicera mer i sociala medier och andra digitala kanaler är också något vi satsat på under 2017 genom ett samarbete med en mediebyrå i Göteborg.

Den goda utvecklingen under året har gjort oss väl rustade att möta framtidens utmaningar och vi ser mycket positivt på 2018. Marknaden förväntas fortsätta växa, om än med något lägre tillväxttakt än under 2017, och vi ser fram emot flera nya spännande produktlanseringar för prefab och fabriksbetong. Vi kommer även få en del produkter som är helt nya för oss inom estetisk betong för mark och golv. Att vi breddar vår personalstyrka gör oss också mer konkurrenskraftiga, inte minst vad gäller kompetens.

 

God fortsättning på det nya året!

Anders Svensson
VD Chryso Nordic