Expertens härdningstips vid kyla

2018/01/31

Så här i vintertid kan det vara svårt att få igång härdningsprocessen då betongen ofta är kall. Chryso Nordics betongexpert Anders Svensson ger här några tips kring härdning av betong vid låga temperaturer.

1) Tillsätt varmvatten: Vintertid värmer man enklast betongen genom att tillsätta varmvatten och/eller uppvärmd ballast, för att höja temperaturen och få igång härdningsprocessen.

2) Använd fläkt: Om man inte har tillgång till varmvatten på arbetsplatsen kan man förvärma betongen och betongborden med värmefläktar.

3) Täck med cellplast: Man kan även täcka betongen med cellplast eller betongtäckmatta för att på så sätt ta vara på värmen som alstras under härdningsprocessen, vilket bidrar till en snabbare härdning.

4) Använd snabbhärdande cement: Att använda en snabbhärdande cement vintertid är också ett sätt att snabba på härdningen vid låga temperaturer.

5) Tillsätt accelerator: Att tillsätta en accelerator, som aktiverar hydratiseringsreaktionen i cementen, gör att den mekaniska styrkan växer snabbt så att den färska betongen inte skadas av frost.