Produkter skräddarsydda för nordiska förhållanden

2018/05/14

Förutom en rad standardprodukter utvecklar Chryso även tillsatser och tillsatsmedel skräddarsydda för den nordiska marknaden och för kundspecifika behov. 
Ungefär 15 procent av Chryso-koncernens cirka 1 100 medarbetare arbetar med forskning och utveckling. Det innebär att Chrysos dotterbolag och deras kunder har tillgång till rejäla muskler för innovation och utveckling av nya produkter.

– Med vår kunskap om cementen och ballastmaterialen på den nordiska marknaden och moderbolagets forskningsresurser kan vi tillsammans utveckla produkter som är skräddarsydda för materialen på den nordiska marknaden och våra kunders behov, säger Anders Svensson, VD Chryso Nordic, som har 50 års erfarenhet av betongbranschen och vars expertis och tekniska know-how hjälper kunderna att hitta rätt produkter och optimera produktionsprocesserna.

Superplasticerare för lågalkalisk cement
Ett exempel är en betongtillverkare som ville uppnå kortare härdningstid vid sin fabrik utan att behöva tillsätta en accelerator. Chryso Nordic utförde tester vid fabriken och i sitt lokala betonglabb öster om Göteborg. Prover skickades även till Chrysos forsknings- och utvecklingslaboratorium i Sermaises, Frankrike. Utifrån analyserna kunde Chryso uppgradera sin "snabbaste" superplasticerare som lämpar sig särskilt för betong som kräver kort avformningstid.

– Premia 362 som den nya produkten heter är speciellt framtagen för att blandas med de lågalkaliska cementen som används i Sverige, berättar Anders Svensson vidare.

En annan superplasticerare som Chryso tagit fram speciellt för nordiska förhållanden är Premia 522.

– Den är optimerad för självkompakterande betong som använder svensk bergkross som ballast. Premia 522 baseras på nyare polymerer och ingår i Chrysos koncept ”fill-free technology”. Den har mer energi än andra Premiaprodukter, tillägger han avslutningsvis.