Chryso sätter säkerheten främst

2019/04/30

Säkerheten på arbetsplatserna är extremt viktig för Chryso. Företaget har en nollvision för arbetsplatsolyckor och arrangerar varje år en gemensam säkerhetsdag för alla bolag i gruppen.

Säkerhetsarbetet ska alltid vara en del av vardagen i Chryso och nollvisionen för arbetsplatsolyckor omfattar självklart alla produktionsanläggningar inom koncernen. Ingen medarbetare ska behöva riskera att komma hem med en skada eller att inte komma hem alls.

I det förebyggande arbetet utgår Chryso från en pyramidmodell. Med ”near misses” i basen, mindre incidenter som skulle kunnat bli en allvarlig situation i mitten. Och allvarliga olyckor i toppen av pyramiden.

– Genom att även rapportera in near misses och eliminera så mycket som möjligt av saker som kunnat utvecklas till farligare situationer minimerar vi risken för att någon av de allvarliga incidenterna i toppen av pyramiden inträffar, säger Anders Hedberg på Chryso Nordic.

De enskilda bolagen får mycket stöd i sitt säkerhetsarbete. Varje månad har till exempel Chryso Nordics VD Anders Svensson säkerhetsmöten över Skype med andra delar av Chryso. Där de går igenom saker som hänt och vad de kan berott på. Och varje år arrangerar Chryso ”World Safety Day”. Då medarbetarna runt om i världen går igenom incidenter för hela året och delar riskscenarion och tips på förebyggande åtgärder med varandra.

Värdefullt utbyte av kunskap

I år arrangerades World Safety Day den 26 mars. Under dagen skulle alla bolag i koncernen skapa en film om ett möjligt riskscenario på sin arbetsplats och hur de hanterar och förebygger det. När filmerna var klara laddades de upp på webben och blev tillgängliga för Chryso-kollegor över hela världen.

Chryso Nordics film fokuserade på säkerheten på lagret. Där det framför allt gäller för övrig personal att säkerställa att de har ögonkontakt med truckförarna innan de korsar deras väg. Filmen fick bra feedback och säkerhetsansvarig på moderbolaget i Frankrike tyckte att den hade ett klart och tydligt budskap som passar in på arbetsplatsens riskmoment.

– Det är väldigt värdefullt att få möjlighet att dela med sig och ta del av varandras säkerhetsarbete på det här sättet. Det har gjort att vi blivit bättre på att i förväg reflektera över incidenter som skulle kunna inträffa och bli allvarliga, säger Anders Hedberg.

Inför World Safety Day deltog han på en konferens i Istanbul i februari. Där en av dagarna ägnades helt åt säkerhetsarbete.

– På konferensen var Chryso-bolag från 20 länder representerade. Där gick vi bland annat igenom hur man ska rapportera in tillbud och olyckor. Vi hade workshops kring säkerhetsfilmen och fick en rundvandring på produktionsanläggningen i Turkiet där vi fick se hur de arbetar förebyggande med säkerhet. Konferensen gav väldigt bra input till vårt säkerhetsarbete här hemma och förberedelse för säkerhetsdagen.