Snabba på härdningsprocessen med CHRYSO®Xel Optisol 90

2020/01/13
Under föregående vinter lanserade Chryso produkten CHRYSO®Xel Optisol 90, en produkt som både accelererar processen men också har en plasticerande effekt, detta för att få igång betongens härdningsprocess lika bra på vintern som på sommaren.

– Med CHRYSO®Xel Optisol 90 får vi ett snabbare härdningsförlopp vid en lägre temperatur. Och med det kan vi färdigställa betongytan snabbare, berättade Anders Svensson, dåvarande VD Chryso Nordic.

– Acceleratorn har också en plasticerande effekt. Men för att ge betongen extra bra flytegenskaper kan CHRYSO®Xel Optisol 90 med fördel kombineras med vår superplasticerare CHRYSO Optima 248. När man kombinerar de båda produkterna räcker det med en väldigt liten dosering av Optima 248, tillägger han.

CHRYSO®Xel Optisol 90 kan beställas på fat, IBC-tank eller som bulk och fungerar med de flesta cementtyper. Doseringen ligger på allt från 0,5 upp till mellan 2,5 och 3,0 procent. Eftersom den är avsedd att användas när det är kallt passar den väldigt bra för nordiska förhållanden.

– Från oktober till april fyller produkten en bra funktion och har helt klart sin plats i dagens produktion av betong vintertid, kommenterar Anders Svensson avslutningsvis.

 

Se teknisktdatablad nedan.