Cinven innleder eksklusive forhandlinger om oppkjøp av CHRYSO

2017/10/13
  1. mars 2017

PRESSEMELDING

 

Etter to og et halvt år som majoritetsaksjonær innledet LBO France 24. mars 2017 eksklusive forhandlinger om salg av CHRYSO med det internasjonale investeringsselskapet Cinven for et ukjent beløp.
Dette prosjektet vil gi CHRYSO Group mulighet til å forfølge den ambisiøse strategien om å bli verdensledende.

Cinvens industri- og Frankrike-team har identifisert CHRYSO som en attraktiv investeringsmulighet basert på følgende:
•    konsernets solide posisjon i et attraktivt markedssegment i både etablerte og fremvoksende markeder
•    den svært erfarne ledergruppen, med administrerende direktør Thierry Bernard i spissen, som har bidratt til konsernets sterke historiske vekst
•    konsernets vellykkede oppkjøp og integrering av virksomheter, blant annet gjennomføring av seks oppkjøp i løpet av de siste to årene, med ytterligere konsolideringsmuligheter, spesielt i fremvoksende markeder
•    konsernets enestående innovasjonskompetanse takket være både egne FoU-sentre og nærhet til kundene
•    den sterke veksten i investering i infrastruktur, økende etterspørsel etter boliger i fremvoksende markeder og oppgang i boligmarkedet i Europa og USA
•    attraktive muligheter for geografisk ekspansjon i Midtøsten og Sørøst-Asia

Xavier Geismar, som er partner i Cinven, sier følgende om CHRYSO-investeringen:
 "Vi har identifisert CHRYSO som en solid virksomhet i den svært attraktive byggkjemiske industrien, og har fulgt nøye med på selskapet. Cinven er veldig glade for å få mulighet til å investere i virksomheten og støtte den dyktige ledelsen. Vår evne til å handle raskt for å sikre investeringen viser hvor effektivt det er å se sektor og geografi i sammenheng og bruke en tilnærming der Frankrike- og industriteamet samarbeider nært om muligheten."

Nicolas Paulmier, partner i Cinven, legger til:
"Vi er svært spente på vekstpotensialet i CHRYSO. Virksomheten er meget veldrevet, og det er betydelige muligheter til organisk vekst samt vekst gjennom oppkjøp og ekspansjon i nye geografiske markeder. Cinven har jobbet mye med selskaper for å støtte oppkjøps- og utviklingsstrategier samt internasjonalisering av virksomheter, særlig i Asia, og vi ser frem til å gjøre det samme med CHRYSO."

Administrerende direktør Thierry Bernard i CHRYSO Group sier:
"CHRYSO er i en svært gunstig posisjon og kan dra nytte av flere gunstige drivkrefter i markedet. Dette omfatter blant annet økt globalt betongforbruk til infrastruktur og boliger; økning i byggeprosjekters kompleksitet og omfang – med strengere krav til byggematerialenes ytelse; og stadig større fokus på bærekraftig utvikling.  
"Vi er svært glade for å få samarbeide med Cinven, med tanke på deres betydelige erfaring med ansvarlig selskapsvekst og nært samarbeid med ledergrupper for å sikre globalt lederskap."

CHRYSO vil bli Cinvens fjerde investering med The Sixth Cinven Fund. Bedriftsutvalget i CHRYSO vil bli rådspurt om transaksjonen, og gjennomføringen av transaksjonen vil kreve lovpålagt godkjenning