Doblet produksjonen med akselerator

2017/10/13

Ved å muliggjøre avforming etter bare 5–6 timer kunne Chryso Nordic hjelpe en prefabprodusent med å doble produksjonskapasiteten.

En prefabprodusent ville øke produksjonskapasiteten ved en av fabrikkene sine. For å finne en god løsning som kunne integreres med den eksisterende virksomheten, henvendte de seg til Chryso Nordic, som er en innovativ leverandør av tilsetningsstoffer til betong på det nordiske markedet. 

– De jobber doble skift på fabrikken, men ettersom avformingstiden vanligvis ligger på 16–20 timer, kunne man likevel ikke bruke samme støpeformer mer enn én gang i døgnet. Og dette var ikke nok med den produksjonsbelastningen de hadde, forteller Anders Svensson, administrerende direktør i Chryso Nordic AB.

Endrer herdingsprosessen

Etter å ha analysert behovene og forutsetningene i tett dialog med kunden foreslo Chryso Nordic å tilsette akseleratoren CHRYSO®Turbo F50. Det er en spesiell sammensetning som endrer betongens herdingsprosess. Dette passer godt i produksjon der man trenger svært stor styrke i en tidlig fase, noe som er tilfellet i prefabindustrien.

– Den kjemiske prosessen gjør at sementpastaen mellom ballasten herdes raskere, noe som påskynder prosessen i herdingssyklusen. Siden man kan foreta avforming allerede etter 5–6 timer, gav det kunden mulighet til å støpe enda en gang i samme former i løpet av ett døgn. Med denne løsningen kunne kunden doble produksjonen, sier Anders Svensson.

Kan skreddersy tilsetningsstoffer

Han og kollegaene hans merker hvordan kravene til betongen hele tiden øker. Den skal blant annet ha større styrke og være stabil hver dag.

– Kundene må alltid kunne stole på det de blander sammen. Vi har tilgang til mange tilsetningsstoffer som vi vet fungerer svært godt. Tilsetningsstoffet havner ofte i bakgrunnen, siden man tar det for gitt. Men med riktig tilsetningsstoff kan man gjøre mye med betongen. Vi har et stort utvalg standardprodukter, men kan også skreddersy tilsetningsstoffer til konkrete behov, avslutter han.