CHRYSO®Color P

CHRYSO®Color P färgpulver finns i flertal olika färger och finns också förpackat i upplösningspåsar.

Markedet spesifikasjon Markedet spesifikasjon Markedet spesifikasjon
Produktdatablad Laste ned
Sikkerhetsdatablad Laste ned