CHRYSO®Color G

CHRYSO®Color G färggranulat består utav små färgkulor. Minskar damm vid hantering och gör det lättare att dosera vid automatisering.

Markedet spesifikasjon Markedet spesifikasjon Markedet spesifikasjon
Produktdatablad Laste ned