CHRYSO®Revello Isy D

CHRYSO®Revello Isy D är ett utbud av vattenbaserade in-form ytretarders med ytterligare släppmedels funktion. Ett aktivt medel som möjliggör ett exakt och konsekvent djup och fungerar dessutom som ett släppmedel för att undvika uppbyggnader i formarna. 

Markedet spesifikasjon
Produktdatablad Laste ned
Sikkerhetsdatablad Laste ned