CHRYSO®Deco Lav N

CHRYSO®Deco Lav N gör det möjligt att fördröjahärdning av cement på betongytan i kontakt med formen.

Markedet spesifikasjon
Produktdatablad Laste ned
Sikkerhetsdatablad Laste ned