Ultra-High Performance

Ultra-High Performance Concrete (UHPC) eller Ultra-High Fibre-Reinforced Concrete (UHPFRC) krever høy dosering av både sement og tilsetningsstoffer.

CHRYSO har utviklet en serie avanserte tekniske løsninger som oppfyller de strenge kravene hos UHPFRC, noe som gir:

  • utmerket håndterbarhet
  • høy resistens i kjemisk aggressive miljøer 
  • god og svært fin kvalitet på overflatefinishen