Ytretarder

CHRYSO®Revello Isy D
Markedet spesifikasjon
CHRYSO®Revello Isy D är ett utbud av vattenbaserade in-form ytretarders med ytterligare släppmedels funktion.
Produktdetaljer
CHRYSO®Deco Lav N
Markedet spesifikasjon
CHRYSO®Deco Lav N gör det möjligt att fördröjahärdning av cement på betongytan i kontakt med formen.
Produktdetaljer
CHRYSO® Deco Lav P
Markedet spesifikasjon Markedet spesifikasjon
CHRYSO®Deco Lav P är en serie av 8 "positiva"vattenbaserade ytretarder. Produkten är användar- och miljövänlig.
Produktdetaljer